23 September 2011

Boslumen ITGWO

Op een open plek, bij een meertje op vlieland was tijdens Into The Great Wideopen een lumen te zien:

Boslumen.

Tijdens het Into the great wide open festival 2011.